Beschrijving
  
  
1
  
2
  
5
  
6
  
7

C. Hummelingschool

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De C. Hummelingschool is een school voor speciaal basisonderwijs, een voorziening voor kinderen die extra zorg nodig hebben op leer- en/of sociaal-emotioneel gebied. Er wordt gewerkt in ​kleine groepen, met een veilig sociaal-emotioneel klimaat en veel structuur. Om de overzichtelijke omgeving te garanderen telt de school ongeveer 100 leerlingen. ​Zij voelen zich gekend en door het groepsdoorbroken werken kan de lesstof op veel meer verschillende niveaus worden aangeboden dan op een reguliere school vaak mogelijk is.

Uniek is dat leerlingen een paar keer per jaar het Techspace van Alberdingk Thijm Scholen bezoeken waar zij IT- en technieklessen krijgen. Alle leerlingen werken vanaf groep 4 op een eigen device voor met name rekenen, taal en spelling. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen​ spelenderwijs een deel van de lessen in het Engels. ​