Interne begeleiding

​​​​​Een intern begeleider (IB-er) ondersteunt de leerkrachten als een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Samen met de leerkrachten zorgt een Intern begeleider ervoor dat de Cito-toetsen worden afgenomen. Voor elke leerling komt er naar aanleiding van de gemaakte toetsen een plek in een groepsplan. Waarin de verschillende niveaus van de kinderen in kleine groepjes een plek krijgen. De intern begeleider kijkt mee in de (niveau) groepen, heeft overleg met de betrokkenen en coacht de leerkrachten over de te nemen vervolgstappen. Ook het overleg met mensen die een leerling buiten de school kunnen ondersteunen hoort hierbij. Het kan gaan over angsten van leerlingen, leerlingen die veel aankunnen, leerlingen die moeite hebben met de leerstof of bijvoorbeeld leerlingen die een tijdje niet goed in hun vel zitten. Met ouders en school om een leerling heen staan is het allerbelangrijkste.

Heeft u een vraag of maakt u zich zorgen over uw kind? Dan kan de intern begeleider altijd met u in overleg met de leerkracht en de directie meekijken en advies geven. ​​  Patricia Brand                                                    Mei Wah Lam (voor de JRK)

Patricia.jpg                    foto volgt