Jeugdarts

De jeugdarts werkt bij de GGD, afdeling jeugdgezondheidszorg. Zij onderzoekt kinderen met het doel groei-en ontwikkelingsstoornissen vroegtijdig op te sporen en zo mogelijk te voorkomen. Daarnaast let zij op het functioneren van het kind op school en thuis. Waar nodig wordt verwezen naar de huisarts, of naar een andere vorm van hulpverlening.

Als uw kind nieuw op school komt, krijgt u een oproep voor een wat uitgebreider onderzoek: hier wordt gelet op de groei en ontwikkeling en er wordt gekeken of de gewenste hulp al op gang is. Daarna wordt uw kind op de kleuterafdeling ieder jaar opgeroepen en in de midden- en bovenbouw iedere 3 jaar voor een wat korter gezondheidsonderzoek. Ook als u zorgen heeft over de gezondheid van uw kind, of over het gedrag en/of functioneren, kunt u een afspraak maken met de jeugdarts. Hoewel u niet verplicht bent van de diensten van de GGD gebruik te maken, ziet de school het niet als iets geheel vrijblijvends en daarom wordt u verzocht alleen in dringende gevallen de afspraak te verzetten.