Logopedie

De logopediste houdt zich bezig met het opsporen be​handelen van specifieke behoeften op het gebied van het spreken (vormen van klanken), de mondelinge taalvaardigheid (vertellen wat je denkt en begrijpen wat er gezegd wordt), het stemgebruik, de mondmotoriek (bewegingen van lippen en tong bij het praten, eten en drinken als ook het afleren van mond ademen en duimen), de vloeiendheid (stotteren en broddelen) en het gehoor. Alle nieuwe leerlingen worden logopedisch onderzocht. Aan de hand van dit onderzoek wordt, in overleg met de ouders en de betreffende leerkracht, bekeken of verdere begeleiding nodig is. Deze begeleiding kan bestaan uit wekelijkse behandelingen gedurende een bepaalde periode en onder schooltijd op de school. Soms is het voldoende om de ouders en/of de leerkracht te begeleiden en het ​kind regelmatig ter controle terug te zien.​​