Ouderraad

Een belangrijke tak binnen de school is de ouderraad. De activiteiten van de ouderraad richten zich voornamelijk op het praktische vlak binnen ons onderwijs. Zij ondersteunt de school in het uitvoeren van een aantal activiteiten. En dan moet u denken aan de gebruikelijke dingen die in de loop van een schooljaar de revue passeren.  Zoals Sinterklaas en Kerst, en ook zaken als: het rijden bij excursies, het kaften van boeken, enz. De ouderraad beheert samen met de directeur de vrijwillige ouderbijdrage.

Als een leerling is toegelaten tot de C. Hummelingschool, biedt Alberdingk Thijm Scholen een aantal extra voorzieningen aan.Deze extra voorzieningen worden niet gesubsidieerd door de rijksoverheid, omdat het gaat om activiteiten die niet tot het reguliere lesprogramma behoren. U bent niet verplicht om deze extra diensten af te nemen; door gebruik te maken van de diensten ontstaat echter wel de verplichting om de daaraan verbonden bijdrage te betalen.

Leden van de Ouderraad:

Elvira Gramberg, moeder van Koen en Nikki (voorzitter)
Marcia da Rocha, moeder van Juelson (secretaris)
Sophia ​Osman, moeder van Adam
Wil​​ Goedemans, oma van Maickel
 

​