Over de C. Hummelingschool

​​​De C. Hummelingschool biedt plaats aan kinderen waarvan de leerprestaties niet overeenkomstig de verwachtingen zijn Het gaat om kinderen die zich binnen de basisschool cognitief en/of sociaal-emotioneel onvoldoende ontwikkelen en/of waarbij sprake is van sociaal-emotionele problemen, ondanks de extra hulp die op de basisschool geboden wordt. Er is vaak sprake van een meervoudige problematiek, omdat er meer factoren bij het leren in het spel zijn, zoals concentratie, spanningsgevoeligheid, faalangst, een negatieve schoolbeleving, een zwakke werkhouding, informatieverwerking, dyslexie, enz.

Missie

De missie van de school: de C. Hummelingschool is een lerende organisatie met professionele expertise die er is voor leerlingen met leer- of gedrags- of cognitieve problemen. De school biedt een orthopedagogische structuur als basis voor het leren. In onze ortho- didactische setting werken wij aan de kerndoelen en willen de leerlingen in ieder geval voorbereiden op het Leerwegondersteunend onderwijs en zo mogelijk op de overige vormen van het vmbo. De C. Hummelingschool is een school die zich blijft ontwikkelen. Zo is de school hoofdlocatie van de Leeskliniek binnen het Samenwerkingsverband,. Recente ontwikkelingen zijn de weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes van de bovenbouw, de Rots en Watertraining en het Taakspel (in samenwerking met cluster 4) en vernieuwingen op het gebied van taal en lezen (onder andere SLIM project).​

​​