Schooltijden

​De schooltijden zijn van 08.45 - 15.15 uur (ma, di, do, vrij)
Op​ woensdag van 08.45 - 12.30 uur
De kleuters zijn op woensdag vrij.

Kinderen hebben behoefte aan ritme en regelmaat, dat geeft ze houvast en een veilig gevoel. Daarom worden de dagen en weken ingedeeld volgens een vast rooster. In de kleuter- en onderbouwgroepen worden de kinderen geholpen met het onthouden van de indeling van de dag door middel van een dagkalender (pictogrammen die opgehangen worden of op het bord worden geschreven). Het kan natuurlijk zijn dat er op bijzondere dagen afgeweken wordt van dit rooster. Maar in de regel zal dit een uitzondering zijn.​

​Gl​obaal ziet een dag er als volgt uit:

8.45-8.50 binnenkomst kinderen
8.50-9.15 kringgesprek 
9.15-10.00 cursorische vakken 
10.00-10.10 fruit eten
10.10-10.30 pauze 
10.30-12.00 cursorische vakken 
12.00-12.20 lunch 
12.20-13.00 pauze
13.00-13.45 cursorische vakken 
13.45-15.15 andere vakken

N.B. cursorisch = rekenen/lezen/spellen/taal of schrijven.
Andere vakken zijn: wereldoriëntatie, verkeer, handvaardigheid, tekenen. Gymnastiek, zwemmen en sociale vaardigheid zijn per groep verschillend ingedeeld.